Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

  • Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη και των Μεταφορικών εταιριών.
  • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή.
  • Επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως.
  • Έχουμε το δικαίωμα να μη δεχτούμε επιστροφές που δεν εγκρίνει η εταιρία μας.
  • Δεκτά προς επιστροφή θεωρούνται μόνο τα προϊόντα που έχουν ελάττωμα από την κατασκευή τους και όχι αυτά που απέκτησαν πρόβλημα από κακή χρήση (και πάντα επιστρεφόμενα μέσα στη συσκευασία τους).

Συνεργαζόμενη Τράπεζα: ALPHA BANK     
Αριθμός Λογ/σμού: 343 00 200 200 6487
IBAN: GR47 0140 3430 3430 0200 200 6487

logo elvit whitex

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΜΑΡΙΑ ΒΙΤΩΡΑΚΗ Ο.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ W.C. 

Χαριλάου Τρικούπη 35, Άλιμος
Τ.Κ. 17456 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: 210-9921836
Fax: 210-9964425
E-mail: vitoraki@elvit.gr

logo elvit uk white

ANGELA & MARY VITORAKI C.O.
TOILET SEATS PRODUCTION AND TRADE

35 Har. Trikupi Street
Alimos, Zip 17456
Athens, Greece

Tel:  0030-2109921836
Fax: 0030-2109964425
E-mail: vitoraki@elvit.gr

Copyright © elvit.gr - All Rights Reserved.